Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Προσοχή!

 • Ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή κάποιας μορφής αποζημίωσης προς τον καταρτιζόμενο. 
 • Σε περίπτωση απουσίας, ο καταρτιζόμενος ειδοποιεί την ίδια μέρα τον εργοδότη και το ΙΕΚ εποπτείας.
 • Σε περίπτωση διακοπής της Π.Α. για οποιαδήποτε αιτία ο καταρτιζόμενος οφείλει να ενημερώσει αυθημερόν το ΙΕΚ εποπτείας.
 • Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ή 6 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

 • Εξαιρούνται οι φορείς:

 

α) Προσωρινής απασχόλησης.
β) Τα νυχτερινά κέντρα.
γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης.
δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών.
ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

 • Το  ωράριο πρακτικής άσκησης αποτυπώνεται στην απόφαση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης που εκδίδεται από το ΙΕΚ, καταχωρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τον εργοδότη, και πρέπει να τηρείται.
 • Η πρακτική άσκηση αρχίζει κάθε 1η ή 15η του μήνα και τελειώνει με τη συμπλήρωση 960 ωρών.
 • Στην περίπτωση ελέγχου από το Υπουργείο Εργασίας ο καταρτιζόμενος δηλώνει ότι βρίσκεται στο χώρο πραγματοποιώντας Π.Α.
 • Η πρακτική άσκηση είναι και μια διαδικασία πιθανής ένταξης των ασκούμενων στην επιχείρηση ως εργαζομένων και η σωστή ολοκλήρωσή της εξαρτάται και από τους ίδιους.
 • Οι πρακτικά ασκούμενοι κατά την διάρκεια της Π.Α. ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ  για την περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στην άσκησή τους και για την παροχή ασθένειας σε είδος μόνο στην περίπτωση που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι.
 • Η Π.Α. είναι υποχρεωτική για την έκδοση ΒΕΚ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δύναται να είναι επιδοτούμενη.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 21 guests και κανένα μέλος

 

eoppep

Βιογραφικό σημείωμα

diavgeia

evropaiki pili katartisis