Σάββατο, 18 Μαϊος 2024

Εισαγωγικά

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 27 του Ν. 4763/2020). Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:

1. Κ.Υ.Α. 97484_Κ5_26-08-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_105203_Κ5_30-08-2021_ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.

3. ΝΟΜΟΣ 4763/2020

4. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 25 guests και κανένα μέλος

 

eoppep

Βιογραφικό σημείωμα

diavgeia

evropaiki pili katartisis