ΘΡΗΣΚ. ΤΟΥΡΙΣΜ., ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Σμαράγδα Δεληκώστα

Περιγραφή

Περιεχόμενο του μαθήματος:


· Εισαγωγή στο μάρκετινγκ.
· Μάρκετινγκ Υπηρεσιών - Ο ρόλος του μάρκετινγκ στον τουρισμό - εταιρική φιλοσοφία - Το Μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix) - Προϊόν (Product) - Τιμή (Price) - Διανομή (Place) - Προώθηση (Promotion)
· Οι ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος.
· Ο ρόλος του μάρκετινγκ στο στρατηγικό σχεδιασμό-αποστολή εταιρίας- Ανάλυση SWOT. - Τα δυνατά σημεία μίας επιχείρησης. - Τα αδύνατα σημεία μίας επιχείρησης. - Οι ευκαιρίες μίας επιχείρησης. - Οι κίνδυνοι (απειλές) μίας επιχείρησης.
· Περιβάλλον μάρκετινγκ - Εξωτερικό περιβάλλον μάρκετινγκ - Εσωτερικό περιβάλλον μάρκετινγκ - Εργαλεία
Τουριστικού μάρκετινγκ - Η τεχνική του μάρκετινγκ - Εργαλεία μάρκετινγκ - Ανάλυση Porter
· Ανάλυση PEST - Πολιτικές επιδράσεις. - Οικονομικές επιδράσεις. - Κοινωνικές επιδράσεις. – Τεχνολογικές επιδράσεις.
· Ερεύνα μάρκετινγκ – Πρωτογενής έρευνα – Δευτερογενής Έρευνα – Διαδικασία έρευνας τεχνικές – Δεδομένα.
· Τμηματοποίηση αγοράς - συμπεριφορά καταναλωτή – Στάδια

Περισσότερα  
Κωδικός: 2022B138
Κατηγορία: 2022B

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -