Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Χρήση πλατφόρμας e-class
- Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020 -

Αγαπητοί/τριες εκπαιδευτές/τριες,

Επειδή έχει παρατηρηθεί μεγάλη αποχή από τη χρήση της πλατφόρμας, παρακαλούμε να ενημερωθούν οι καταρτιζόμενοι/ες των μαθημάτων σας ότι θα πρέπει να κάνουν χρήση της πλατφόρμας, διότι εδώ βρίσκουν το εκπαιδευτικό υλικό σας και τις εργασίες/ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση. Είμαστε στη διάθεσή σας.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και καλή επιτυχία στο έργο σας!