Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
- Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 -

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να μην δημιουργούν ΝΕΑ μαθήματα παρά να "ανεβάζουν" το υλικό τους στα μαθήματα που τους έχει εγγράψει ο διαχειριστής επειδή σε οποιοδήποτε νέο μάθημα ΔΕΝ έχουν πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι.

Όσοι εκπαιδευτές έχουν δημιουργήσει νέο μάθημα να μεταφέρουν το υλικό του στο αντίστοιχο που τους έχει δοθεί.