ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΑΘΗΜΑ: "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΑ"

Σμαράγδα Δεληκώστα

Περιγραφή

ΜΑΘΗΜΑ: "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Περιεχόμενο του μαθήματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Η έννοια της επικοινωνίας.
 2. Επικοινωνία και λήψη αποφάσεων.
 3. Μοντέλα επικοινωνίας.
 4. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας.
 5. Ατομική, διαπροσωπική, ομαδική, μαζική επικοινωνία.
 6. Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία και τρόποι αντιμετώπισής τους.
 7. Τα κανάλια επικοινωνίας στην επιχείρηση.
 8. Άτυπη ή ανεπίσημη επικοινωνία και διαδόσεις.
 9. Επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης.

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Βασικές αρχές της ψυχολογίας του ατόμου και της ομάδας.
 2. Η συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε μία ομάδα.
 3. Δεξιότητες ομαδικής εργασίας: συμπεριφορά, συνεργασία, συγκρούσεις, συντονισμός.
 4. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης: στρατηγικές και τακτικές διαπραγμάτευσης.
 5. Προσωπικές δεξιότητες: χαρακτηριστικά προσωπικότητας- επαγγελματικές ικανότητες- επιλογή, ανάπτυξη, οργάνωση και παρουσίαση μηνύματος.
 6. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.

 

ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Ιστορική εξέλιξη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
 2. Προφορικός λόγος (ζωντανός λ
Περισσότερα  
Κωδικός: 2022B139
Κατηγορία: 2022B

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -