ΔΙΚΑΙΟ 1

ΕΛΕΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΗ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 2022B111
Κατηγορία: 2022B

Θεματικές Ενότητες

Κτήση, αλλοίωση, απώλεια,άσκηση,κατάχρηση,αποδυνάμωση,προστασία δικαιώματος

Δικαιοπραξίες και διακρίσεις τους. Προϋποθέσεις

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

Δικαιοπραξίες (έννοια και διακρίσεις)

Προϋποθέσεις κατάρτισης δικαιοπραξιών

Δικαιοπραξίες με αίρεση , με προθεσμία

Αντιπροσώπευση

Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

Ενοχικό Δίκαιο

Καλή πίστη

Αδικοπραξίες

Αστική ευθύνη

Συμβάσεις και διακρίσεις τους

Κυριότερες συμβάσεις ΑΚ

Εμπράγματο Δίκαιο (έννοια και βασικές αρχές)

Εμπράγματα δικαιώματα

Διακρίσεις πραγμάτων

Εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο-υποθήκη)

Εμπορικό δίκαιο

εμπορικές πράξεις

έμποροι

συνέπειες εμπορικότητας

εμπορικά βιβλία

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

εμπορική επωνυμία 

διακριτικός τίτλος

Εμπορικό σήμα

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Αξιόγραφα

Συναλλαγματική

Επιταγή

Γραμμάτιο σε διαταγή

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -