Σάββατο, 18 Μαϊος 2024

ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 - Χαρακτηρισμός Φοίτησης- του νέου Κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 5837/15-12-2021), παρ. 2.α :

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών η φοίτηση χαρακτηρίζεται ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ και υποχρεούστε σε επαναπαρακολούθηση του/των μαθήματος/των, στα οποία υπερβήκατε τα επιτρεπόμενα όρια.

Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

15%

1 2
2 5
3 7
4 9
5 11
6 14
7 16
8 18
9 20
10 23
11 25
12 27

Σύμφωνα με το άρθρο 9 - Χαρακτηρισμός Φοίτησης- του νέου Κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 5837/15-12-2021), παρ. 2.α :

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών η φοίτηση χαρακτηρίζεται ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ και υποχρεούστε σε επαναπαρακολούθηση του/των μαθήματος/των, στα οποία υπερβήκατε τα επιτρεπόμενα όρια.

Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

15%

1 2
2 5
3 7
4 9
5 11
6 14
7 16
8 18
9 20
10 23
11 25
12 27

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 32 guests και κανένα μέλος

 

 

eoppep

Βιογραφικό σημείωμα

diavgeia

evropaiki pili katartisis